Felhasználási feltételek

A jelen pvp2online.eu weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel. A weblap üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy felhasználásához. A jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

A PVP2 (pvp2online.eu) online játékban való részvétel kizárólag az alábbi Felhasználási feltételek teljeskörű elfogadásával és betartásával történhet. A regisztrációval, illetve a játékba való első belépéssel felhasználó beleegyezik a Felhasználási feltételekbe, és azokat kötelezően betartja.

Regisztráció

A pvp2online.eu hivatalos weblapon keresztül üzemeltetett ingyen játszható online játék csak szabályszerű regisztráció után használható a játékban elérhető egyéb szolgáltatásokkal együtt. Regisztrálhat bármely természetes személy a PVP2 játék hivatalos weboldal regisztrációs űrlapjának személyes kitöltésével.

Kiskorú KIZáRóLAG a törvényes képviselője kifejezett beleegyezésével regisztráhat az oldalon, majd a regisztráció után léphet be az oldalra, valamint játszhat az online játékkal. A kiskorú személy a szabályszerű regisztrációval igazolja a PVP2 játék üzemeltetője számára, hogy törvényes képviselője beleegyezett és hozzájárult a pvp2online.eu weboldal kiskorú által történő használatához és a kiskorú PVP2 játékban való részvételéhez.

A regisztráció folyamán a felhasználónak adnia kell egy felhasználónevet, és a játékos saját kezelésében lévő, a saját nevére regisztrált e-mail címet. A szolgáltatás használata során üzemeltető a fiókra vonatkozó bármilyen információt kizárólag a regisztrációkor megadott e-mail címre ad ki. A PVP2 üzemeltetője a regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személy számára nem adja ki.

A felhasználó regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy a PVP2 üzemeltetője alkalmanként Hírlevelet és ajánlatokat küldjön ki a fiókhoz tartozó regisztrációs e-mail címre. Felhasználó ezen hozzájárulása mindaddig érvényben marad, amíg a Hírlevélről le nem íratkozik, a Hírlevélben megadott szabályok szerint.

A szabályszerű és a PVP2 üzemeltetője által elfogadott regisztráció a felhasználót a PVP2 üzemeltetője által végzett adatbáziskezelési-szolgáltatás igénybevételére jogosítja fel.

A kliens és a játék használata

Regisztráció után a játék ingyenesen használható, a PVP2 üzemeltetőjének tulajdonában lévő klienssel, mely a PVP2 hivatalos weboldaláról (pvp2online.eu), az ott elhelyezett linkekről tölthető le, és kizárólag a PVP2 játékban való részvételhez használható. A kliens ingyenes használatát üzemeltető a felhasználó elfogadott regisztrációjával engedélyezi. Más célokra a klienst tilos felhasználni. Tilos a kliens kicsomagolása, programkódjának megváltoztatása, visszafejtése. A kliens használatára vonatkozó szabályok megszegése az azt letöltő regisztrált felhasználó játékból való végleges kizárását vonja maga után. Tilos a kliens kereskedelmi vagy üzleti célú felhasználása. Amennyiben a PVP2 kliensét bármelyik üzleti versenytárs vállalkozása üzleti célra felhasználja, az minden esetben a megfelelő jogi eljárások megindítását ereményezi.

A játék ingyenesen használható, de egyes szolgáltatásokat, bizonyos virtuális tárgyakat és tulajdonságokat azonban csak fizetéssel, azaz emeltdíjas sms-küldésével vehetnek igénybe a felhasználók. Ha kiskorú felhasználó szeretne emeldíjas sms-küldéssel fizetős tulajdonságot igénybe venni, akkor igazolnia kell, hogy ennek fedezetéhez szükséges pénzt a törvényes képviselőjétől erre a célra, vagy szabad felhasználásra kapta. A PVP2 üzemeltetője nem jogosult és nem köteles a felhasználók által megadott adatok valódiságát vizsgálni. Ha felhasználó nem valós adatokat adott meg a regisztráció során, vagy kiskorúságát eltitkolta, vagy a regisztrációban elfogadott nyilatkozatával ellentétben nem rendelkezik a törvényes képviselőjének beleegyezésével, és ezekre hivatkozva akar visszafizetést a PVP2 üzemeltetőjétől, akkor ezen igénynek a játék üzemeltetője nem köteles eleget tenni, nem köteles a már igénybevett szolgáltatások ellenértékét visszafizetni.

A felhasználói fiók

A szabályos regisztrációval a felhasználó egy felhasználói fiók létrehozására szerez jogot, melyet a felhasználó saját maga köteles kezelni, és teljes körűen felel a fiók használatáért. A felhasználói fiók bármilyen átruházása tilos, a felhasználói fiók rendelkezési joga az azt létrehozó felhasználóé. Titkosak a felhasználói fiókba történő belépéshez szükséges adatok, így a regisztrációs e-mail cím, a felhasználónév, a fiókszám és a jelszó. A felhasználó köteles a felsorolt adatokat védeni, azokat senkinek nem adhatja ki. A PVP2 üzemeltetőjére hivatkozva ezeket az adatokat senki nem kérheti. A fiók belépési adatai és a regisztrációs adatok védelme a fiók tulajdonosának feladata és felelőssége.

Virtuális tárgyak és játékon belüli kereskedelem

A felhasználók a játék során szabályszerű egymás közötti belső kereskedésben, vagy a PVP2 hivatalos weblapján (pvp2online.eu) a Tárgypiac menüpontban virtuális fizetőeszközért (Sárkányérméért) használatba vett virtuális tárgyakat tárolhatnak a felhasználói fiókjukban (karakter, leltár, raktár), és a játék során használhatják azokat. Az üzemeltető adatbázis-kezelési tevékenysége keretében kizárólag ezen virtuális tárgyak nyilvántartására vállal kötelezettséget. A felhasználói fiókokban nyilvántartott tárgyak jogos használója kizárólag a fiókhoz kapcsolódó felhasználó, ő felel a tárgyak szabályszerű használatáért. A felhasználó nem adhatja át a fiókja kezelését másnak (tilos a felhasználói számla megosztása), így a tárgyak esetleges elvesztése, szabályszegő átadása vagy szabálytalan használata esetén hiába állítja, hogy másé volt a rendelkezés a tárgyak és a fiók felett. A PVP2 üzemeltetője csak abban az esetben vállal kötelezettséget arra, hogy a felhasználói fiókból esetlegesen hiányzó tárgyak eltűnésével kapcsolatos körülményeket nyilvántartásában ellenőrizze, ha adatbázis-kezelési hiba történt. A PVP2 üzemeltetője kizárólag adatbázis-kezelési hiba esetén rekonstruálja, azaz állítja vissza a felhasználói fiók tartalmát a programhibát megelőző, a nyilvántartásnak megfelelő állapotra.

A regisztrált felhasználók a játék során egymás közt kereskedhetnek (cserélhetnek) az általuk jogszerűen megszerzett tárgyakkal. A csereértékben egymás között állapodnak meg, saját felelősségükre. A kereskedésben felhasznált tárgyak nem válthatók át sem Sárkányérmére, sem pedig valamely törvényes fizetőeszközre. A felhasználók a kereskedelem, vagy csere során kötelesek nagyon körültekintően eljárni, a létrejött kereskedést üzemeltetőnek nem áll módjában megsemmisíteni.

Sárkányérme rendelése

A Sárkányérme rendelése a hivatalos weboldalon a felhasználói fiókban a Sárkányérme menüpont alatt megtalálható, általános és alkalmanként akciós árfolyamon történik. A rendelés sms-fizetéssel történik, a felhasználói fiók Sárkányérme menüpontjában található szót és az ott feltüntetett fiókszámot kell elküldeni az ott feltüntetett telefonszámok valamelyikére, annak megfelelően, hogy mennyi Sárkányérmét kíván a felhasználó rendelni. Ha az sms-küldés sikeres, az sms-szolgáltató ezt válasz sms-ben jelzi, majd automatikusan küldi a PVP2 üzemeltetőjéhez, ahol a Sárkányérme azonnal jóváírásra kerül. A Sárkányérméért sms segítségével fizetett összeg fejében a PVP2 üzemeltetője adtabázis kezelési tevékenységet szolgáltat.

Sárkányérmét bárki rendelhet bármelyik regisztrált felhasználó részére, ha a fizetést végző személy saját maga rendelkezik ezen összeg felett.

A PVP2 üzemeltetője nem vállal felelősséget a Sárkányérmék megszerzésével kapcsolatos szabálytalanságokért, csalásokért.

A játék használata

A felhasználó elfogadja, hogy a PVP2 online játék használata ugyanolyan kockázatokkal jár, mint más online játékok, és azonos rendszer szerint funkcionáló egyéb alkalmazások, vagy általában véve az Internet. A játék üzemeltetőjét nem terheli jogszabályban rögzített kötelezettség, hogy általában vagy minden részletre kiterjedően tájékoztasson a lehetséges kockázatokról. Ezekről a felhasználónak kell információkkal rendelkeznie, miként a felhasználónak kell tudomásul vennie azt is, hogy tevékenysége a játékban magában rejti a veszteség lehetőségét. Ennek megfelelően a felhasználó nem hozhatja fel azt, hogy nem kapott megfelelő és elegendő tájékoztatást, mikor kárt szenvedett, mert fiókját, vagy bármely hardverét-szoftverét neki hátrányt okozó hatás érte. A PVP2 üzemeltetőjének ennek értelmében nem kötelessége kártérítést adni akár tényleges, akár vélt kár keletkezett a felhasználói fiókban. A PVP2 üzemeltetőjének a fentiek értelmében az sem kötelessége helyreállítsa a felhasználói fiók korábbi állapotát, tartalmát, ha bebizonyosodik, hogy a kár oka a felhasználó hanyagsága, az adatvédelmi és titkos adatok kezelésére vonatkozó szabályok mellőzése, és/vagy szabálysértő, illegális eszközök hatása.

A PVP2 üzemeltetője jogosult a felhasználók által közzétett szövegeket kontrollálni, a sértő, gyalázkodó, illegális tartalmakat törölni, de nincs lehetősége ezeket folyamatosan ellenőrizni.

üzemeltető törekszik a játék folyamatos üzemeltetésére, de azt garantálni nem tudja, mivel előfordulhatnak tőle független zavarok.

A PVP2 üzemeltetőjének joga van elbírálni, hogy egy játékos viselkedése beleütközik-e a Felhasználási feltételekbe, és joga van arra is, hogy a szabályszegés súlyának megfelelő büntetést alkalmazzon.

Lehetséges büntetések:

A PVP2 üzemeltetője felhívja a felhasználó figyelmét a szabálysértésre, figyelmeztetésben részesíti

Amennyiben a szabálysértés súlya megköveteli, a PVP2 üzemeltetője átmenetileg leállíthatja a felhasználó kommunikációs lehetőségeit

Amennyiben a szabálysértés súlya megköveteli, a PVP2 üzemeltetője átmenetileg, de akár véglegesen is kizárhatja a felhasználót a játékból.

Nagyon súlyos szabálysértési esetekben a PVP2 üzemeltetője végleg kizárhatja a felhasználót az adott IP-címekről érkező adatforgalmak tekintetében.

Kapcsolattartás,bejelentés

Bejelentések, panaszok, észrevételek, kérdések a felhasználói fiókkal vagy a játékkal kapcsolatban két módon tehető meg. Vagy a felhasználói fiókhoz tartozó, a regisztrációkor megadott e-mail címről írt levélben az info@pvp2online.eu ügyfélszolgálati e-mail címre, vagy pedig a hivatalos weboldalon bejelentkezve a felhasználói felületen a Segítség menüpont alatt megtalálható űrlap segítségével. üzemeltető csak ezen két mód valamelyikén elküldött észrevételekre nyújt támogatást, az észrevétel beérkezésétől számított 96 órán belül. A regisztrációs e-mail címtől eltérő e-mail címről küldött tartalmakkal az üzemeltető akkor sem foglalkozik, ha az üzenetküldő a felhasználói fiók tulajdonosaként lép fel.

A játék segítése

A játékban felmerülő kérdések, problémák kezelését és a játékszabályok betartásának felügyeletét a rendszerfelügyelő és vele együttműködésben a GM (Game Master) játékosok végzik, összefoglalóan Team tagok. ők nem tudnak sem virtuális tárgyakat, sem pedig Sárkányérmét adni. A játékosoknak nyújtanak szóbeli segítséget és kiszűrik a szabálysértőket. Ha egy játékos szabályt vagy szabályokat szeg, akkor a Team-tagok a szabályzatnak megfelelő intézkedést hoznak. Ha egy játékost büntetni kell, akkor a megbüntetett játékos panaszt tehet a büntetés ellen a felhasználói fiókjába belépve, a Segítség menüpont alatt található űrlap kitöltésével.

Felhasználói fiók megszüntetése

Amennyiben a felhasználó a kapcsolatfelvételi lehetőségek egyikén jelzi, hogy szeretné töröltetni a felhasználói fiókját, akkor üzemeltető köteles a fiókot elérhetetlenné tenni. Ezzel a felhasználói fiók elérhetősége megszűnik, de a fiókhoz tartozó adatok nem kerülnek törlésre a rendszerből.

Adatkezelés

A PVP2 üzemeltetője az Adatvédelmi törvénynek megfelelően gondozza, őrzi, óvja azokat a személyes adatokat, amelyeket a felhasználó a regisztrációval adott meg.

Felhasználó ezúton visszavonhatatlanul beleegyezik abba, hogy a PVP2 üzemeltetője nyilvántartsa és teljes körűen kezelje a következőket

 • A felhasználó regisztráció során megadott adatait.
 • A pvp2online.eu honlap látogatóinak belépési adatait.
 • A játékban töltött időtartamokat.
 • A virtuális tárgyakkal kapcsolatos tranzakciók adatait.

Az adatok, amiket az üzemeltető kezel, kiterjednek: a névre, az e-mail címre, a felhasználónévre, a játéknévre, az ügylet (tranzakció) dátumára és az időtartamra, a felhasználó üzenetének tárgyára, szövegére, és az üzenetben szereplő egyéb adatokra.

Ha a felhasználó fizetett egy szolgáltatásért, és/vagy részese lett a felhasználók közötti kereskedelemnek, akkor a PVP2 üzemeltetője a jogszabályban meghatározott elévülési időre az adatokat megőrzi.

A PVP2 üzemeltetője magára nézve kötelezőnek tekinti, hogy az általa tartott adatokat harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adja át, kivéve azokat az eseteket, amiket az üzemeltető szabályzatát felülíró magasabb rendű jogszabály meghatároz.

A PVP2 üzemeltetője olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújtanak.

A PVP2 üzemeltetője a szolgáltatás során a személyes adatok kezeléséhez olyan informatikai eszközöket alkalmaz, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

A PVP2 üzemeltetőjének informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az adatkezelő elérhetősége

JáTéKSZABáLYZAT

Regisztráció

 1. A regisztráció a játékra a pvp2online.eu weboldalon történik a Felhasználási feltételek és a Játékszabályzat elfogadásával.
 2. A regisztráció folyamán választasz felhasználónevet, jelszót, meg kell adnod a saját kezelésedben lévő e-mail címed, amelyre a felhasználói fiókod épül, és a teljes neved.
 3. A regisztráció folyamán olyan e-mail címet adj meg, ami kizárólag a te kezelésedben van, más nem fér hozzá és biztonságos jelszóval rendelkezel hozzá. A regisztráció után csak erre az e-mail címre tudunk kiküldeni bármilyen, a fiókoddal kapcsolatos információt, más e-mail címre nem. A regisztrációs e-mail címed használatával igazolod, hogy az adott felhasználói fiók a tiéd.
 4. Csak olyan panaszok kerülnek kezelésre, amelyek a felhasználói fiók regisztrációjakor megadott email címről, vagy a felhasználói fiókodba belépve a Segítség menüpont alatt található belső üzenetben érkeznek.
 5. TILOS a felhasználónevet, a jelszót és a regisztrációs e-mail címet mással megosztani, másnak átadni, illetve a belépési adatokat másnak kiadni.
 6. TILOS a felhasználói fiók megosztása, közös használata. Az ebből fakadó károkért felelősséget nem tudunk vállalni.
 7. TILOS regisztrációkor faji / etnikai / nemzeti / vallási / ideológia / gyűlöletkeltő / sértő / obszcén / trágár / vulgáris / zaklató vagy lejárató felhasználónevet, karakterneveket vagy céhnevet használni! Az ilyen fiók indoklás nélkül törlésre kerül!
 8. TILOS felhasználónévként, karakternévként vagy céhnévként márkanevek vagy jogvédett nevek (pl: Budmil, Adidas, TDK, Radeon, Nvidia ...stb.) használata! Az ilyen fiókok indoklás nélkül törlésre kerülhetnek!
 9. TILOS a játékbeli elnevezésekben megtévesztő adatokat használni (PL: GM, Team, Admin és bármilyen más név, ami Team / Csapat tagjaira utalna)! Az ilyen fiókok indoklás nélkül törlésre kerülhetnek!
 10. Amennyiben nem múltál el 18 éves, kizárólag szüleid vagy gondviselőd beleegyezésével regisztrálhatsz!
 11. A honlapon létrehozott fiókért, annak biztonságos kezeléséért a játékos tartozik felelősséggel.
 12. A felhasználó köteles adatait játékostársai előtt titokban tartani! Nem szolgáltathatja ki harmadik félnek!
 13. A felhasználói fiók tulajdonosa felelős a fiókban történő minden eseményért / cselekedetért. Amennyiben más hozzáfér a fiókhoz és szabálysértést követ el, úgy a fiók tulajdonosa felelős a történtekért (ez alól a családtagok sem kivételek).
 14. A szabályszerű regisztráció a felhasználót a játék üzemeltetője által végzett adatbáziskezelési-szolgáltatás igénybevételére jogosítja fel.

Viselkedés a játékban

 1. Segítsd a kezdő játékosokat, légy udvarias! Ne használd ki a hiszékenységüket! Mindenki volt kezdő!
 2. TILOS a játékbeli bugok kihasználása, hogy ezáltal valamilyen előnyhöz juss a többi játékossal szemben!
 3. A háború megkezdése után, amíg az egyik céh el nem éri a 20 pontot, TILOS kimenni.

Kommunikáció a szerveren (hívás / chat / privát üzenet)

 1. A hivatalos nyelv a PVP2 szolgáltatásoknál a Magyar és az Angol (ez érvényes mind a játékbeli privát üzenetekre, játékbeli klán oldalakra, játékbeli klán jelentkezésekre, játékbeli hívó üzenetekre, chatre).

GM-ek

 1. A GM-ek a játékban a játék gördülékenységért, a játékszabályzat betartásáért és betartasáért felelnek, és segítséget nyújtanak a játékosoknak a játékkal kapcsolatban felmerülő kérdéseikben, problémáikban.
 2. A GM-ek GM jelet használnak, amely megkülönbözteti őket a többi játékostól!
 3. A GM-ek a játékban soha nem kérik a felhasználóneved és a jelszavad! Amennyiben ez történik, akkor álGM-el állsz szemben! NE ADD KI AZ ADATAID SOHA SENKINEK! Amennyiben megteszed, az ebből következő károkért felelősséget nem vállalunk!
 4. Ha nem vagy elégedett a GM-ek döntésével, lépj kapcsolatba az SGA-val vagy az SA-val.
 5. A GM-ek nem adhatnak, és nem is tudnak adni tárgyakat, virtuális pénzt, rangot, szintet a játékosoknak.
 6. A GM-ek nem lehetnek a játékosok klánjainak tagjai.
 7. A GM-ek nem fenyegetnek, nem kérnek tőled tárgyakat és nem végezhetnek tárgy-ellenőrzést. Ha ezt észleled, akkor egy álGM-el van dolgod! Azonnal jelentsd!

Csalás

 1. TILOS az esetleges játékbeli hibák kihasználása, ezáltal az adott játékos előnyhöz jutása!
 2. Minden, a játék motorját / menetét megváltoztató / befolyásoló scriptek, botok és külső programok használata TILOS!
 3. TILOS olyan szoftver használata, amely emberi irányítás nélkül és/vagy a kijelzett tartalomtól függetlenül működik! Minden kattintás, ami a klienstől a szerverhez érkezik, egy élő személytől kell hogy származzon, nem pedig egy automatizált rendszertől.
 4. Ha egy játékos észleli, hogy valamely játékostársa bármilyen módon csalást alkalmaz, köteles azonnal jelenti!

Technikai szabályok

 1. A szerver lehetőség szerint folyamatos (24/7) üzemben működik, ezt a működést üzemeltető nem garantálja
 2. TILOS a szerver szabályos működését akadályozni.
 3. TILOS olyan tevékenység folytatása, amely a játékhoz tartozó szervergép erőforrásainak túlzott terhelését eredményezi.
 4. TILOS a játékhoz tartozó kliensprogram bármilyen módosítása.
 5. TILOS minden olyan program / alkalmazás futtatása a kliensprogrammal párhuzamosan, amely a kliensprogramra bármilyen közvetlen vagy közvetett hatással van, funkciójából elvesz, illetve hozzáad. Ez alól csak a játék (pvp2online.eu) honlapján, a letöltések menüpont alatti, admin által engedélyezett programok kivételek. Ezen programok szabadon használhatóak.

Büntetések

 1. A büntetés a figyelmeztetéstől, az egyszerű chatbanntól az időleges, valamint a végleges kitiltásig terjedhet! Mindenki figyeljen az összes pont maradéktalan betartására!

A Sárkányérmét rendelt felhasználók SEM MENTESüLNEK A SZABáLYZAT ALóL! A Felhasználási feltételek vagy Játékszabályzat megsértése esetén, ők is szankcionálhatók.

üzemeltető fenntartja a jogot, a játékszabályzat módosítására/változtatására, mely a játék honlapján és a hozzá tartozó Fórumon kerül közzétételre.

üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a játékból kitiltsa a fiókot abban esetben, ha a játékos súlyosan megsértette a játékszabályokat.

Ha a Felhasználási feltételek vagy a Játékszabályzat bármelyikével, vagy bármely részével nem értesz egyet, nem regisztrálhatsz és nem használhatod a játékot!

Azzal, hogy regisztrálsz a PVP2 játékra, weboldalára, fórumára, ezen Játékszabályzat és a Felhasználási feltételek minden pontját elfogadod és magadra kötelező érvényűnek tekinted.